NHỮNG PHIÊN ĐẤU GIÁ ĐẦU TIÊN TRÊN ĐẤT KHÁCH XIN ĐĂNG BÀI ĐẤU GỬI VỀ Việt Nam ( Có hàng sẳn tại Việt Nam )

NHỮNG PHIÊN ĐẤU GIÁ ĐẦU TIÊN TRÊN ĐẤT KHÁCH XIN ĐĂNG BÀI ĐẤU GỬI VỀ Việt Nam ( Có hàng sẳn tại Việt Nam )
(Phiên 16.185)
KẾT THÚC LÚC 22h30 tối ngày 02/08/17
-GIA KHỞI ĐIỂM= 000k
-BƯỚC GIÁ= 50k
-PHÍ SHIP = 100k ( tỉnh)
-PHÍ SHIP = 50k ( tp.HCM)
-GIÁ BÁN THẲNG = 2450k
1-BẬT LỬA ĐỂ BÀN GAS ĐIỆN “Shotgun” NEW FULL BOX
-CHẤT LIỆU ATIMON
-MẠ ĐỒNG GIÃ CỔ
-BÁNG ỐP NHỰA
-ĐẾ GÁT NHỰA
-DÒNG HÀNG GIA CÔNG SX TẠI NƯỚC THỨ 2 China bán tại thị trường Mỹ
-AE KHÔNG CHƠI NỮA TRẢ VỀ BẤT CỨ TÌNH TRẠNG NÀO THU LẠI 1000k 1/con làm mất hộp sổ trừ thêm 150k 1/cái hộp
-BẢO HÀNH KỈ THUẬT TRỌN ĐỜI TẠI Việt Nam
( HÀNG CHƯA VỆ SINH -CHƯA SPA-CHƯA QUA SỬ DỤNG )
* ĐẠT GIÁ BÚA NGAY -KHÔNG BÁO TRƯỚC ĐỂ TRÁNH THIỆT HẠI ĐẠN DƯỢC CỦA AE
*ĐẤU GIÁ PHẢI CÓ 2 Thành viên mới hợp lệ
*PHIÊN CÓ ĐỂ GIÁ BÁN THẲNG KHI AE NÀO BID ĐÚNG GIÁ BÁN THẲNG THÌ MÌNH GÕ BÚA TRUOC CHO NGƯỜI ĐÓ..KHÔNG CẦN THÔNG BÁO NHA AE
*KHI AE BID GIÁ NHỚ CÓ CHỮ K SAU DÃY SỐ
*NGƯỜI THẮNG CUỘC CỘNG THÊM 50k ship – khong Ship COD-đọc kỷ nội dung trước khi đấu giá nha AE
*THẮNG ĐẤU GIÁ AE NHỚ CK TRONG VÒNG 24 giờ
(hình ảnh đã mô tả và đã nói lên tất cả )
See Translation

NHỮNG PHIÊN ĐẤU GIÁ ĐẦU TIÊN TRÊN ĐẤT KHÁCH XIN ĐĂNG BÀI ĐẤU GỬI VỀ Việt Nam ( Có hàng sẳn tại Việt Nam )

NHỮNG PHIÊN ĐẤU GIÁ ĐẦU TIÊN TRÊN ĐẤT KHÁCH XIN ĐĂNG BÀI ĐẤU GỬI VỀ Việt Nam ( Có hàng sẳn tại Việt Nam )
(Phiên 16.180)
KẾT THÚC LÚC 22h00 tối ngày 02/08/17
-GIA KHỞI ĐIỂM= 000k
-BƯỚC GIÁ= 50k
-PHÍ SHIP = 100k ( tỉnh)
-PHÍ SHIP = 50k ( tp.HCM)
-GIÁ BÁN THẲNG = 2450k
1-BẬT LỬA ĐỂ BÀN GAS ĐIỆN “Shotgun” NEW FULL BOX
-CHẤT LIỆU ATIMON
-MẠ ĐỒNG GIÃ CỔ
-BÁNG ỐP NHỰA
-ĐẾ GÁT NHỰA
-DÒNG HÀNG GIA CÔNG SX TẠI NƯỚC THỨ 2 China bán tại thị trường Mỹ
-BẢO HÀNH KỈ THUẬT TRỌN ĐỜI TẠI Việt Nam
( HÀNG CHƯA VỆ SINH -CHƯA SPA-CHƯA QUA SỬ DỤNG )
* ĐẠT GIÁ BÚA NGAY -KHÔNG BÁO TRƯỚC ĐỂ TRÁNH THIỆT HẠI ĐẠN DƯỢC CỦA AE
*ĐẤU GIÁ PHẢI CÓ 2 Thành viên mới hợp lệ
*PHIÊN CÓ ĐỂ GIÁ BÁN THẲNG KHI AE NÀO BID ĐÚNG GIÁ BÁN THẲNG THÌ MÌNH GÕ BÚA TRUOC CHO NGƯỜI ĐÓ..KHÔNG CẦN THÔNG BÁO NHA AE
*KHI AE BID GIÁ NHỚ CÓ CHỮ K SAU DÃY SỐ
*NGƯỜI THẮNG CUỘC CỘNG THÊM 50k ship – khong Ship COD-đọc kỷ nội dung trước khi đấu giá nha AE
*THẮNG ĐẤU GIÁ AE NHỚ CK TRONG VÒNG 24 giờ
(hình ảnh đã mô tả và đã nói lên tất cả )
See Translation

NHỮNG PHIÊN ĐẤU GIÁ ĐẦU TIÊN TRÊN ĐẤT KHÁCH XIN ĐĂNG BÀI ĐẤU GỬI VỀ Việt Nam ( Có hàng sẳn tại Việt Nam )

NHỮNG PHIÊN ĐẤU GIÁ ĐẦU TIÊN TRÊN ĐẤT KHÁCH XIN ĐĂNG BÀI ĐẤU GỬI VỀ Việt Nam ( Có hàng sẳn tại Việt Nam )
(Phiên 16.180)
KẾT THÚC LÚC 22h00 tối ngày 02/08/17
-GIA KHỞI ĐIỂM= 000k
-BƯỚC GIÁ= 50k
-PHÍ SHIP = 100k ( tỉnh)
-PHÍ SHIP = 50k ( tp.HCM)
-GIÁ BÁN THẲNG = 2450k
1-BẬT LỬA ĐỂ BÀN GAS ĐIỆN “Shotgun” NEW FULL BOX
-CHẤT LIỆU ATIMON
-MẠ ĐỒNG GIÃ CỔ
-BÁNG ỐP NHỰA
-ĐẾ GÁT NHỰA
-DÒNG HÀNG GIA CÔNG SX TẠI NƯỚC THỨ 2 China bán tại thị trường Mỹ
-BẢO HÀNH KỈ THUẬT TRỌN ĐỜI TẠI Việt Nam
( HÀNG CHƯA VỆ SINH -CHƯA SPA-CHƯA QUA SỬ DỤNG )
* ĐẠT GIÁ BÚA NGAY -KHÔNG BÁO TRƯỚC ĐỂ TRÁNH THIỆT HẠI ĐẠN DƯỢC CỦA AE
*ĐẤU GIÁ PHẢI CÓ 2 Thành viên mới hợp lệ
*PHIÊN CÓ ĐỂ GIÁ BÁN THẲNG KHI AE NÀO BID ĐÚNG GIÁ BÁN THẲNG THÌ MÌNH GÕ BÚA TRUOC CHO NGƯỜI ĐÓ..KHÔNG CẦN THÔNG BÁO NHA AE
*KHI AE BID GIÁ NHỚ CÓ CHỮ K SAU DÃY SỐ
*NGƯỜI THẮNG CUỘC CỘNG THÊM 50k ship – khong Ship COD-đọc kỷ nội dung trước khi đấu giá nha AE
*THẮNG ĐẤU GIÁ AE NHỚ CK TRONG VÒNG 24 giờ
(hình ảnh đã mô tả và đã nói lên tất cả )
See Translation

NHỮNG PHIÊN ĐẤU GIÁ ĐẦU TIÊN TRÊN ĐẤT KHÁCH XIN ĐĂNG BÀI ĐẤU GỬI VỀ Việt Nam ( Có hàng sẳn tại Việt Nam )

NHỮNG PHIÊN ĐẤU GIÁ ĐẦU TIÊN TRÊN ĐẤT KHÁCH XIN ĐĂNG BÀI ĐẤU GỬI VỀ Việt Nam ( Có hàng sẳn tại Việt Nam )
( CÓ TẶNG KÈM 2 đầu bơm bằng đồng)
(Phiên 16.175)
KẾT THÚC LÚC 21h30 tối ngày 02/08/17
-GIA KHỞI ĐIỂM= 000k
-BƯỚC GIÁ= 50k
-PHÍ SHIP = 50k ( tỉnh)
-PHÍ SHIP = 50k ( tp.HCM)
-GIÁ BÁN THẲNG = 2850k
1-BẬT LỬA GAS ĐÁ “BÔNG ĐU” KIỂU DÁNG ST-DUPONT PHÁP
-DÀN ĐẦU MẠ VÀNG VÀNG 18k BÊN NGOÀI
-THÂN MẠ VÀNG 18k
-DÒNG 02 LIGNE
-FORM CAO
-LỬA THẲNG
-BẢN LIMITED EDITION
-ĐƯỢC TƯỚNG KỲ ĐẶT HÀNG THEO TIÊU CHUẨN CỦA NGƯỜI PHÁP -ĐÃ CẢI TIẾN ÂM THANH THEO SỞ THÍCH CỦA NGƯỜI VIỆT
-GIA CÔNG SX TẠI HONGKONG THẬP NIÊN 2017
-TIẾNG KÊU THÌ AE BẬT LOA CỦA CLIP NGHE VÀ TỰ CẢM NHẬN ÂM THANH CỦA EM NÓ..
-AE KHÔNG CHƠI NỮA TRẢ VỀ BẤT CỨ TÌNH TRẠNG NÀO THU LẠI 1500k 1/con làm mất hộp sổ trừ thêm 150k 1/cái hộp
-BẢO HÀNH KỈ THUẬT TRỌN ĐỜI TẠI Việt Nam
( HÀNG CHƯA VỆ SINH -CHƯA SPA-CHƯA QUA SỬ DỤNG )
* ĐẠT GIÁ BÚA NGAY -KHÔNG BÁO TRƯỚC ĐỂ TRÁNH THIỆT HẠI ĐẠN DƯỢC CỦA AE
*ĐẤU GIÁ PHẢI CÓ 2 Thành viên mới hợp lệ
*PHIÊN CÓ ĐỂ GIÁ BÁN THẲNG KHI AE NÀO BID ĐÚNG GIÁ BÁN THẲNG THÌ MÌNH GÕ BÚA TRUOC CHO NGƯỜI ĐÓ..KHÔNG CẦN THÔNG BÁO NHA AE
*KHI AE BID GIÁ NHỚ CÓ CHỮ K SAU DÃY SỐ
*NGƯỜI THẮNG CUỘC CỘNG THÊM 50k ship – khong Ship COD-đọc kỷ nội dung trước khi đấu giá nha AE
*THẮNG ĐẤU GIÁ AE NHỚ CK TRONG VÒNG 24 giờ
(hình ảnh đã mô tả và đã nói lên tất cả )
See Translation

Tối nay e về nhiều chôm nhãn mn ai ăn e ship nhé

Tối nay e về nhiều chôm nhãn mn ai ăn e ship nhé. Chôm Bến Tre ngọt sắc , róc vỏ chứ không , tươi rói mã đẹp . Chôm nhãn Bến Tre là Chôm ngon nhất lên giá thành lúc nào cũng cao hơn hẳn chôm Long Khánh mn nhé. Bù lại chất lượng không chê vào đâu đựoc . Cam bưởi da xanh e vẫn phục vụ mn đều đặn .
Cam sành : 175k/ 5kg ( 330/ 10kg )
Chôm chôm nhãn : 50k/ kg ( 450k/ thung 10kg )
Bưởi da xanh xuất khẩu : 90k/ quả 1,2-1,4kg/ quả ( 850k/ 10 quả )
Bưởi da xanh : 70k/ quả ( 650k/ 10 quả )
Ll 0986811049
See Translation

Tại sao có tới 80% lượng tiền bán hàng

Tại sao có tới 80% lượng tiền bán hàng
lại chỉ thuộc 20% số người bán hàng?
BẤT CỨ AI CŨNG PHẢI BÁN MỘT
THỨ GÌ ĐÓ TRONG ĐỜI
Người Tu sĩ bán niềm tin về Thượng đế. Người thầy giáo bán kiến thức. Nhà chính trị bán chính kiến về xã hội. Người kinh doanh bán sản phẩm của họ. Và một con người bán tình yêu thương với những người xung quanh. Tại sao một số người bán hàng rất “chạy” trong khi nhiều người khác lại “ế ẩm”, mặc dù giữa họ không có mấy khác biệt về vị trí bán hàng, mặt hàng bán?
See Translation

Nửa đem mới ngồi đăng cam nhắc mn là cam nhà e đã về đến kho nhé

Nửa đem mới ngồi đăng cam nhắc mn là cam nhà e đã về đến kho nhé. Mai ai lấy qua e hoặc inb e ship hàng . Cam ngon như nhà e là hiếm có khó tìm đấy mn a. Quả cam nào cũng căng mọng , vỏ mỏng mọng nước , chín mùa ( vỏ hơi phớt vàng ) mn có thể bổ ăn rất ngon . Vắt nước trẻ nhỏ chỉ cần thêm xíu đường , người lớn thì khong cần đâu a.
Mai e trả đơn lẻ giá như sau mn nhé .
Chỉ 38k/kg,175k /5kg;330k/10kg
650k /thùng.
Ship nội thành đồng giá 20k
Freeship từ 2 thùng.
Ll 0986811049
232 Triều Khúc
See Translation

Nhiều người nghĩ bán hàng online là lừa lọc

Nhiều người nghĩ bán hàng online là lừa lọc. Hôm nay e xin chia sẻ 1 sự thật mà không phải ai cũng biết ạ :::::
Thứ nhất: Hàng được e lựa chọn bán là mặt hàng e đã sử dụng . Và đang trải nghiệm . Tìm hiểu thật kỹ lưỡng trước khi bán.
Thứ 2: Mọi người nhìn thấy bán hàng online thật tầm phào. Chắc lừa người ta dễ lắm. Nhưng sự thật bán hàng ol cần sự đầu tư và kiên trì hơn bán hàng truyền thống nhiều lần ạ.
Thứ 3: Bán hàng ol là bán cả uy tín . Bán cả danh dự và bán cả niềm tin của mình. Bạn nghĩ bán hàng ol xong là xong. Nhưng xin lỗi , 1 khi tôi bán hàng không đứng đắn. Bạn chỉ cần chụp ảnh màn hình , đăng face , gắn thẻ. Vậy là tôi không còn gì hết …..
Thứ 4. Bạn ra cửa hàng truyền thống mua hàng. Không ai tư vấn. Chả ai chăm sóc hỏi han bạn sử dụng sp thế nào. Chả biết người khác dùng sp có tốt k. Không có cam kết . Không có bảo hành mà bạn vẫn vào mua đấy thôi
Thứ 5: Mua hàng online bạn không phải mất chi phí đi lại mưa gió, nắng nóng bạn chỉ cần đặt hàng shipper mang đến tận nhà, bạn vẫn có thể xem hàng ưng thuận thì lấy, ko có thể trả về miễn sao đừng đặt hàng cho vui miệng.
inbox e tư vấn miễn phí nha
See Translation

UNG THƯ PHỤ KHOA

UNG THƯ PHỤ KHOA
Ngứa rát kéo dài hoặc chảy máu âm đạo bất thường, đau bụng, sụt cân nhanh, mệt mỏi và suy nhược có thể là dấu hiệu ung thư phụ khoa.
Các bệnh ung thư phụ khoa đang có xu hướng gia tăng và bệnh nhân trẻ hóa, bao gồm ung thư cổ tử cung, tử cung, ung thư buồng trứng, âm đạo, âm hộ. Bệnh có thể được phát hiện sớm qua một số dấu hiệu như:
BIỂU HIỆN
đau vùng chậu
ngứa kéo dài
chướng bụng đầy hơi,
đau vùng lưng dưới
chảy máu âm đạo bất thường
đau bụng hoặc những rối loạn trong tiêu hóa
sụt cân nhanh, mệt mỏi và suy nhược cơ thể
Inb tư vấn 0967722893
See Translation