Bác Chủ tịch nước ra lệnh vụ Bà Rịa

Bác Chủ tịch nước ra lệnh vụ Bà Rịa, bác Phó Thủ tướng vụ Hoàng Mai, còn vụ Thủ Đức, ai sẽ ra lệnh đây để sáng tỏ? Mình đã từng làm vụ án oan hiếp dâm của 3 thanh niên trong đó có Nguyễn Đình Tình ở Yên Nghĩa, mình rất hiểu thế nào là án oan và nỗi đau tới tận khi được thả ra… Trong đó có một anh tù oan đã bị phơi nhiễm HIV khi chơi bóng rổ với một ng bạn ở trong tù. Như vậy, đã tù oan, lại còn bị HIV một cách lãng nhách. Số quá khổ.
Làm thế nào để minh bạch, và ko bị chìm xuồng, đồng thời, lấy 3 vụ xâm hại tình dục này để làm bài học cho tất cả mọi người, phòng, còn hơn là chống!