[Hỏi]

[Hỏi]
Xin phép hỏi anh chị em luật sư, bạn hữu rành về pháp lý và quản trị doanh nghiệp sự khác biệt giữ chỉ đạo của Chủ tịch và TGĐ công ty??
“Văn bản thể hiện rất rõ tinh thần chỉ đạo của ông Đinh La Thăng. Luật sư Tâm cho rằng không cần xét hình thức chỉ đạo, cần phải xét nội dung chỉ đạo và đây là chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV chứ không phải của TGĐ PVN.”
Vì không hiểu lắm luận điểm của luật sư Tâm nên em đọc cả bài không hiểu mấy 😀 Nguyên bài đây ạ: