Khi hỏi Võ Kim Cự

Khi hỏi Võ Kim Cự? Một nhà báo đã hỏi rằng? Ông có cảm thấy hối tiếc khi đã phạm sai lầm trong vụ xả thải FMS? Võ Kim Cự nói rằng ” bản thân kỳ anh là huyện nghèo quanh năm cát trắng tôi chí mong muốn làm sao đưa tỉnh nhà phát triển”
Giờ đây có thông tin đánh chị Tiến. Bà ấy cũng phát biểu ” suy cho cùng có người muốm hãm hại tôi” đúng thật. Cái tố chất người Hà Tĩnh chí biết làm và đôi khi sự nhiệt tình của họ lại bị người khác hiểu nhầm là vụ lợi. Bà Tiến hay ông Cự mỗi người cũng đều có một suy nghĩ miễn làm sao làm trọn trọng trách mình. Nhưng họ không hiểu môi trường chính trị không dành cho người ngay thắng, tôi thậm chí từ chối rất nhiều cơ hội việc làm ngon ơ. Vì tính tôi không luồn cúi được. Tính cách người Hà Tĩnh nó vậy, có một cụ già quê tôi từng nói ” dân xứ nghệ chí hợp với tướng cầm quân đánh trận, còn làm chính trị lép vế”. Đúng như vậy, con người nơi đây vốn quá ngay thắng và đôi khi sự ngay thắng vốn thiệt thân.
Tôi chả phải bàn bè Bà Tiến hay ông Cự ( cod muốn làm bạn họ cũng ko tới lượt tôi) tôi chí là một công dân Hà Tĩnh đứng quan sát cuộc đời thăng trầm của quê hương mình.