Lần đầu tiên từ hôm có chuyện mình đưa bài dẫn chứng này

1  
Lần đầu tiên từ hôm có chuyện mình đưa bài dẫn chứng này. Chỉ tại cái tile, cười đau cả bụng mà không chia sẻ thì vỡ bụng cá vàng.
Vỡ òa… trong hạnh phúc.
(Các thủ tục bàn giao người cũng đã hoàn tất. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung và các cơ quan chức năng vào nhận người. 19 cán bộ chiến sỹ lần lượt bước ra ngoài trong nụ cười hạnh phúc)
Ta (hay địch) thắng.
Y như trao trả tù binh
Thề̀. Dek biết ai là tù ai là binh, ai to hơn ai, và ai thắng ai thua.
Ai là pháp luật ai là chính thể điều hành và ai có quyền.
Dek hiểu con tin (của cả đất nước đồng Tâm và đất nước Hà Nội Việt Nam) mang lại hiệu quả và thắng lợi gì mà thấy hể hả quá.
Bên nào cũng oách với giải pháp con tin và sau đó xin lỗi trao nhận.
Tôi chết vì cười đây.
Bẩn tin thời sự năm 1973 sau kh ký hiệp định Geneve.
Dek biết bên thắng là bên nào. 🙂