Ngoài tranh sáng tác với bố cục đông người

1  
Ngoài tranh sáng tác với bố cục đông người, họa sĩ Tạ Thúc Bình còn vẽ tranh phổ biến theo đơn đặt hàng của các nhà xuất bản.
Cụ thể hôm nay mình sẽ giới thiệu bức tranh toàn dân tham gia phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe xây dựng đất nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược
Bức tranh khổ (46×57), chất liệu thuốc nước trên giấy, sáng tác năm 1967 giữa lúc cuộc chiến tranh đánh phá miền Bắc của Mỹ vào giai đoạn ác liệt nhất đang trên diện rộng từ vĩ tuyến 17 trở ra.
Trong khuôn khổ 1/2 tờ giấy A0 họa sĩ đã đưa lên đầy đủ các bộ môn thể dục thể thao phổ thông nhất như chay, bơi, vật, thể duc tập thể, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bắn nỏ, tàu lượn… cho đến thể thao quốc phòng: chạy vũ trang kèm theo ba lô vũ khí, bắn súng với hàng trăm nhân vật trong tranh. với một bố cục quen thuộc “đơn tuyến bình đồ”. Bức tranh được thể hiện với hàng trăm nhân vật, từng nhóm nhân vật hăng say luyện tập, tạo không khí như một ngày hội thể thao. song song với đó là cảnh lao động, sản xuất như gặt lúa, tát nước, khai thác than trên mỏ, súng phòng không bảo vệ bầu trời tổ quốc, bắt tù binh giặc lái Mỹ, bắc cầu cho xe qua sông… tất cả những thành quả đó có được là nhờ có sức khỏe do luyện tập TDTT mà có. (chính trị phết nhờ).
Bức tranh này được phổ biến đã góp một phần không nhỏ trong việc vận động phong trào rèn luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe bảo vệ tổ quốc lúc bấy giờ.
Tranh do Nhà xuất bản Y tê và Thể dục thể thao phát hành năm 1967 (Khi ấy chưa tách.NXB Y tế và TDTT thành 2 NXB như bây giờ).