# 22

# 22 Những phim chân dung của Alain Cavalier về các phụ nữ làm các ngành nghề lao động thủ công, đang trên đà biến mất do sự thay thế của xu hướng hiện đại hóa, thực sự làm tôi say mê bởi tính cô đọng của các tầng lớp

Read More

Hàn Giang (VNTB) “

Hàn Giang (VNTB) “…Thích cho tôi 6 năm tù, 10 năm hoặc nhiều năm hơn nữa tôi vẫn ở tù, ra Tòa tôi cũng đã nói như vậy nên dù có nhiều hay ít hơn năm tù với Việt Khang đối với tôi là không quan trọng mà quan trọng

Read More

DÀNH CHO BỌN DLV CỦA VVT

DÀNH CHO BỌN DLV CỦA VVT Đối thoại Phạm Đình Trọng Kể từ khi nhậm chức, 2.2016, hơn một năm im hơi lặng tiếng, nhạt nhòa và chìm khuất, sau hội nghị trung ương 5, tháng năm, năm 2017, bỗng Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo trung

Read More