CHỮA ĐAU LƯNG

CHỮA ĐAU LƯNG, THOÁI HÓA ĐỐT SỐNG, GAI CỘT SỐNG, ĐAU NHỨC XƯƠNG KHỚP, PHỒNG (PHÌNH) ĐĨA ĐỆM (Up lại cho các bạn chưa được đọc có thể xem & tự chữa bệnh) Tôi có một ông bạn già bị bệnh gai cột sống, đau đớn lắm. bác sĩ lắc

Read More

NHỌ

NHỌ, LÀM GÌ? Hôm nay VCCI công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2016 – kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp dân doanh ở từng tỉnh/thành về môi trường kinh doanh ở tỉnh/thành đó. Chợt nhớ câu chuyện, khi có người mang gương đến

Read More