NHỌ

NHỌ, LÀM GÌ? Hôm nay VCCI công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2016 – kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp dân doanh ở từng tỉnh/thành về môi trường kinh doanh ở tỉnh/thành đó. Chợt nhớ câu chuyện, khi có người mang gương đến

Read More