Sáng nay

Sáng nay , tui được người yêu kiếp trước mang bún riêu mẹ nấu lon ton chạy mười mấy cây số qua cho tui ăn rồi cho tui quà quê me với xoài , mãng cầu nữa .
Sau đó dắt díu nhau đi gội đầu rồi mua sắm 1 ít và cuối cùng trốn nắng tại đây.
Ngày chủ nhật hoàn hảo Love u ❤