Anh hứa đưa em về nơi chân trời tím

Anh hứa đưa em về nơi chân trời tím
Gom hết mây hai đứa xây lâu đài yêu
Xin không thiếu trăng vàng trên tóc em
khi ánh sao trời đầy mắt người yêu.
Anh vì lửa khói quê hương
Đường hun hút biên cương
Một mình ngắm trăng suông
Anh về bên ấy thương mong
Từng chiều rớt bên sông
Em có mơ gì không…?
( Chân Trời Tím )
Tác giả: Trần Thiện Thanh ) Ảnh Minh Họa do Các bạn trẻ thực hiện )