BÀI HỌC SỨC MẠNH QUA NHỮNG CON SỐ

BÀI HỌC SỨC MẠNH QUA NHỮNG CON SỐ
– 9+1=10, 9×1=9
– 8+2=10, 8×2=16
– 7+3=10, 7×3=21
– 6+4=10, 6×4=24
– 5+5=10, 5×5=25
Tất cả con số trên nếu CỘNG lại thì đều bằng 10, nhưng nếu NHÂN với nhau thì bằng các con số cao hơn rất nhiều.
BÀI HỌC RÚT RA KHI LÀM VIỆC NHÓM:
1. nếu mỗi cá nhân phát huy hết năng lực của mình và phối hợp với nhau một cách hiệu quả thì năng suất làm việc của nhóm không phải cấp số cộng mà là CẤP SỐ NHÂN
2. nếu năng lực của mỗi cá nhân đồng đều thì năng suất sẽ đạt điểm TỐI ĐA (5×5=25). Nên mỗi thành viên hãy nổ lực thì tập thể và kết quả chung
3. người xưa có câu: muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi với đồng đội.
Master Nguyễn Ngoan
www.facebook.com/ngoanvalue
www.mandamind.com