BIẾT LÀ MƯA GIÓ NHƯNG HÔM NAY NGÀY CUỐI CÙNG SALE SLAE PHÔNG GIÁ 29k/1c

BIẾT LÀ MƯA GIÓ NHƯNG HÔM NAY NGÀY CUỐI CÙNG SALE SLAE PHÔNG GIÁ 29k/1c
CHỊ EM CỐ GẮNG GHÉ SHOP NGÀY CUỐI NHÉ

TIỆN THỂ MINIGAME TẶNG 10 ÁO SAU KHI CHECK LẠI THÌ BẠN FB THU ANH ĐÃ DÀNH GIẢI NHA NHA
MỜI BẠN QUA SHOP NHẬN THƯỞNG 10 ÁO PHÔNG Ạ HIU HIU