Bữa có mấy bạn hẹn qua xem, mà đợi mãi cuối tuần chẳng bạn nào đến

Bữa có mấy bạn hẹn qua xem, mà đợi mãi cuối tuần chẳng bạn nào đến.
Thanh lý 1tr500 (mua mới gần 6triệu)
Do nhà mình thay đổi nội thất, kích thước 2m x 2,2m.
Nhà mình ở 45 duong so 4, phuong 11, quan go vap
Gan công viên Làng Hoa á, bạn nào đến xem báo mình nha.