Buổi huấn luyện tuyệt vời với một người bạn làm radio & content marketing đến từ New Zealand

Buổi huấn luyện tuyệt vời với một người bạn làm radio & content marketing đến từ New Zealand.
Mike khóc ngay tại buổi huấn luyện, anh ấy nhập tâm vào việc chia sẻ những kỹ năng nghề đến mức độ tưởng như đang ở trên sóng radio.
Tôi khóc theo khi dịch.
Niềm hạnh phúc của người làm nghề.
Thật may mắn nếu có cơ hội gặp những người đam mê và thành công. Họ có thể trao đổi tranh luận nói chuyện về nghề nhiều giờ, nhiều ngày mà thậm chí không đói, say sưa sáng đêm vẫn chỉ câu chuyện nghề nghiệp <3