Cách tính ngày dự sinh theo phương pháp Naegele

Cách tính ngày dự sinh theo phương pháp Naegele
Việc tính toán độ dài của thai kỳ không dựa trên ngày thụ tinh thật sự, mà là trên cơ sở ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng, bởi ngày đó được chị em dễ nhớ hơn. Với công thức Naegele người ta có thể dự đoán được ngày sinh một cách nhanh chóng.
Với ngày sinh được dự đoán trước này không có nghĩa là con bạn sẽ sinh ra vào đúng ngày đó mà nó chỉ là cơ sở để tính khi nào thì em bé trong bụng mẹ sẽ hoàn thiện. Trên thực tế chỉ có 4% các em bé được sinh ra vào đúng ngày sinh đã dự đoán trước, trong khi 2/3 là được sinh ra trong vòng 14 ngày trước và sau ngày dự sinh – Nên các Mẹ đừng quá lo lắng khi con sinh ra không đúng như ngày dự sinh nhé ah.
Công thức Naegele để tính ngày dự sinh – Tham khảo
Ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng CỘNG 1 năm TRỪ 3 tháng CỘNG 7 ngày = ngày dự sinh (trong trường hợp vòng kinh đều đặn 28 ngày)
VÍ DỤ:
Ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối: 1/4/2008 (vòng kinh đều đặn 28 ngày)
CỘNG 1 năm: 1/4/2009 TRỪ 3 tháng = 1/1/2009 CỘNG 7 ngày
=> Ngày dự sinh là: 8/1/2009