Cái lạ của Hà Anh là thi gì ở Quốc Tế cũng đậu

Cái lạ của Hà Anh là thi gì ở Quốc Tế cũng đậu, từ thi học bổng học Đại học, học nhạc, thi người mẫu, thi hoa hậu.
Nhưng thi gì ở Việt Nam cũng trượt vỏ chuối hết. Một phần có thể do cái nét đẹp, cái cá tính của mình nó không “hợp nhãn” nó không đủ dín gió e sương, không đáng thương cần che chở.
Và quan trọng hơn cả là các cuộc thi trong nước chưa từng có đủ sự khách quan, công bằng và sự sòng phằng để người dự thi có thể thực sự thi thố.
Ấy thế mà giờ toàn được mời làm giám khảo các cuộc thi có uy tín, từ người mẫu đến hoa khôi.
Nhưng mọi người để ý cuộc nào mà có dàn xếp tiêu cực chắc chắn không mời Hà Anh làm giám khảo vì có mời chỉ tổ mất công cãi nhau.
Cuộc nào tiêu chí rành mạch đàng hoàng thì y như rằng coi trọng chuyên Môn của mình.
Thôi thì bởi vậy cũng phải ngồi, để giúp cho các em có cơ hội cạnh tranh công bằng, chuyên nghiệp- cái cơ hội mà từ xưa đến giờ mình chưa từng có ở nước nhà! Ngồi để cổ vũ những cuộc thi tổ chức đàng hoàng mình bạch để sân chơi sắc đẹp ngày càng sạch hơn để tất cả các cô gái dù ở quê, nghèo hoặc không có ban bệ chống lưng còn có cơ hội.