Một kỷ lục mới của Oriflame Việt Nam lại được xác lập!!! Chúc mừng Leaders MỞ DIAMOND NHANH NHẤT VIỆT NAM – chốt 6 chức danh trong vòng 1 năm!!! MỞ DIAMOND SAU 8 THÁNG KINH DOANH CÙNG ORIFLAME!!! Một câu chuyện tuyệt vời và đáng ngưỡng mộ về tinh

Read More