Chèn ơi

Chèn ơi … Bà Hồng Quyên ngồi vuốt tóc tui kêu đừng vuốt xấu lắm em ơi thế là tui nhận được cái liếc xéo liếc dọc. Dễ sợ chưa
||| Đón mà xem nha Liên khúc hơi bị đẹp và hay của tam ca MÓM – NHỌN – TO kakakaka