Chỉ nói là sắp về quê thôi mà mẹ ngày nào cũng gọi điện

Chỉ nói là sắp về quê thôi mà mẹ ngày nào cũng gọi điện. Sáng nay thì bảo:
– Rứa khi mô con về rứa, heo mạ để bựa đến chừ. Chị mới đem lên 1 con nữa đó rồi.
– Dạ, mà con về chơi chơ có về ăn thịt heo mô mà mạ để chi rứa. Với lại không được thịt heo, người ta tránh không được miềng thịt có tội.
Vậy đó, con trai về mà để dành nguyên con heo. Nếu về đám cưới thì không biết thế nào?
Chốt lịch: 20 ngày nữa về quê ạ.