Chính thức thách thức Từ Hiểu Đông thi đấu Võ tự do

Chính thức thách thức Từ Hiểu Đông thi đấu Võ tự do
45 năm trước Lý Tiểu Long đã vô địch Võ lâm ngay tại Hollywood và ngày nay có kẻ ngông cuồng hạ thấp danh dự họ Lý.
Đề nghị báo chí viết để Từ Hiểu Đông thấy thách thức này xem có dám thi đấu tại Việt Nam hoặc sang Hollywood hay không?