CHO ANH

CHO ANH.!!!
Em dành tất cả những vần thơ
Gởi hết tình em những dại khờ
Khắc khoải hoài mong thương nhớ lắm
Sớm chiều ngơ ngẩn với duyên mơ
Tình anh ấm áp mênh mông quá
Mong ước cùng anh đỗ bến bờ
Hay mãi ngàn thu mơ ảo mộng
Chỉ là tình đẹp những vần thơ!