CHUYỆN THỊ PHI ( 8 )

CHUYỆN THỊ PHI ( 8 )
Lê Văn Duy
ĐẤT & TỈ PHÚ
Âu Mỹ làm giàu từ sức lao động giới công nhân, từ xưởng máy. Việt Nam bây chừ lên đại tỉ phú bằng chi? Ngồi buồn Tư tôi ngẫm nghĩ: Chắc nhờ đất & anh chị nông dân, chớ thật tình xứ ta chưa có nhiều nhà máy công suất lớn.
Không dưng tôi muốn viết cuốn tiểu thuyết manh tên ĐẤt . Bản tính hiền hoà như dân tôi, tôi không thêm từ Đất Dữ, nhưng có lẽ nội dung tiểu thuyết sẽ không kém phần đau thương. Bởi lẽ đồng bào tôi, nói theo GS Trần Văn Giàu vốn nặng tình yêu nước, quen nhẫn nhục, chịu đựng từ mấy ngàn năm qua. Bạn FB, nhà nghiên cứu nào giúp tôi tư liệu đây? Còn nhân vật thì từ đại tỉ phú đến dân đen & vùng đất hứa thì tôi đã trữ sẵn trong đầu Tư tôi. Xin giũ bí mật tuyệt đối, kẻo mất bản quyền.