Đá đồ = ăn cắp đồ từ các cửa hàng siêu thị Nhật

Đá đồ = ăn cắp đồ từ các cửa hàng siêu thị Nhật
Nhờ ơn các bạn mà tỉ lệ tội phạm ăn cắp tại Nhật Việt Nam đã lên đứng đầu, bỏ xa bạn chịna đứng thứ hai với số lượng phạm tội gấp mấy lần ng ta.
Chịna ở Nhật nhiều gấp mấy lần Việt Nam nhưng tội phạm Việt Nam ở Nhật thì gấp mấy lần chịna.
Đẹp mặt lắm.
Ko bik 100m là 100 triệu hay 100man, sinh viên mới ra trường ở Nhật mỗi tháng đi làm tử tế có mức lương khởi điểm tầm 18man (36 triệu) . Hàng ăn cắp siêu lợi nhuận vì 0 vốn mà chỉ có lời.
Việt Nam chuộng hàng kẹp nách xách tay chứ chẳng mấy khi biết rõ cái hàng đó đã có thanh toán bên kia hay chưa nữa.
Bán mắc thì bị so sánh cò kè, bán rẻ thì lỗ. Có cố mấy cũng thấy tủi thân khi mình bỏ tiền vốn còn bọn tiêu thụ hàng ăn cắp thì mới nhanh giàu