Đầu giờ chiều nay

Đầu giờ chiều nay, mình sẽ chạy qua trung tâm Hà Nội. Khoảng từ 14.20 đến 15.00, mình sẽ chạy qua phố sách Đinh Lễ và sẽ kí sách cho những bạn đến mua sách “Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu” của mình ở đây nhé. Mình sẽ kí sách ở trước cửa hàng xinh xinh “Giảm giá hết cỡ” của chị Vu Thuy Hoa, số 5 Đinh Lễ. Hẹn mọi người ở đó nhé. Mình cũng sẽ bố trí nhiều cuộc gặp gỡ và kí sách khác cho mọi người ở Hà Nội, cũng như nhiều nơi khác nữa nhé…