Điều quan trọng nhất để xử lý khủng hoảng truyền thông là đừng để có khủng hoảng vì bản chất của truyền thông là từ cái gốc mà phát tán ra

Điều quan trọng nhất để xử lý khủng hoảng truyền thông là đừng để có khủng hoảng vì bản chất của truyền thông là từ cái gốc mà phát tán ra, cái gốc nó sai và truyền thông chỉ có giá trị là phát tán nó đi thôi, do vậy muốn xử lý khủng hoảng phải xử lý từ cái gốc. Khi mạng xã hội phát triển con người ta tốt hay xấu đều dễ bị phát hiện bởi tốc độ lan truyền chóng mặt của truyền thông. Do vậy nếu không muốn bị truyền thông bóc mẽ thì phải quay về cái gốc là hãy làm đúng, làm chuẩn, làm tốt và làm từ cái tâm sau đó mạng xã hội sẽ làm phần việc còn lại:).
See Translation