Đọc lại

Đọc lại, bản quyền HTQ:
-Nếu tìm không thấy tài năng thì đúng là cần phải thay đổi người đi tìm…
-Mục đích của cuộc sống là sống, từng ngày một, theo cách tốt nhất có thể, không làm phiền luỵ ai và giúp mọi người trong mức độ cao nhất có thể…
Đừng để dành niềm vui của ngày hôm nay tới ngày mai vì có thể ngay mai mọi sự sẽ rất khác…
-Căn bản là cốt cách.
Tước vị không làm nên nhân thân…
-Tình yêu dù chân thành và mãnh liệt đến mấy cũng không thể biến Thị Màu thành Thị Kính…
-Đàn ông nói chung rất thích tỏ ra thương xót và an ủi phụ nữ, đặc biệt nếu người đó không phải là vợ mình….
-Tình yêu cũng như quyền lực, giành được đã khó, giữ được còn khó hơn…