Đội Người Nhà Group Content Marketing Masters

Đội Người Nhà Group Content Marketing Masters, người biết chụp ảnh đẹp, người biết canh góc độ….. không ai chịu chụp hình giao máy vào tay một cưng chưa học qua lớp “mỹ thực” nào chụp. Sau khi chụp xong cưng ấy còn tấm tắc khen mình chụp đẹp quá xá
– Một tường thuật từ buổi đào tạo nội bộ Group cho hay –
Đông Phương #tinime
#CMM