ĐỔI TÌNH LẤY BIÊN CHẾ

ĐỔI TÌNH LẤY BIÊN CHẾ
Bị dí vào đường cùng mọi thứ mới lộ ra.
Tôi tin ở thời đại mọi thứ đều phải chạy, đây không là hiện tượng cá biệt.
Không chạy tiền thì phải chạy tình để có chỗ kiếm cơm.
Bọn quan chức ngày một khốn nạn!
Khi nào chấm dứt quyền sinh quyền sát trong tay quan chức thì mới chấm dứt được những sự vụ đau lòng này!