Đối với những kẻ thô lỗ

Đối với những kẻ thô lỗ, tục tĩu và thiếu học nếu mình đôi co với họ thì hoá ra mình cũng là người như họ mà thôi.
Không nhất thiết phải đôi co vì họ không hiểu vấn đề như ý mình, họ không có suy nghĩ giống mình và họ không có đủ bao dung, sự tử tế để nói những lời nói đàng hoàng.
Cuộc sống mình như thế nào là do mình chọn, không cần cãi cọ, không cần đôi co tranh luận ai đúng ai sai, chửi nhau um lên cũng chẳng được gì quan trọng là nhận thức của mỗi người.
Bình yên là thứ mình đang cố gắng tìm mỗi ngày!