Hai hôm vừa rồi đi xem siêu dự án

Hai hôm vừa rồi đi xem siêu dự án, gồm 3 nhà máy điện chu trình hỗn hợp chạy bằng khí, mỗi nhà máy điện đạt công suất 4,8GW, và tổng công suất chu trình kết hợp đạt 14,4 GW. Có đến 20.000 công nhân làm việc tại công trường, và có 600 kỹ sư được đào tạo để vận hành, trong đó có cả kỹ sư người Việt, tuyển chọn từ 25.000 đơn xin học, chứng tỏ cạnh tranh cũng gớm đấy chứ.
Hôm ban tổ chức bố trí cho đi ngắm Kim tự tháp thì mình bị cảm, nằm bẹp gí ở khách sạn, giờ mới tỉnh để mà chém gió.
#megaproject #siemens #egypt