Hồ lô tự nhiên nguyên cuống khắc Bách Phúc Đồ (100 chữ phúc theo các lối cổ văn của Bách Gia)

Hồ lô tự nhiên nguyên cuống khắc Bách Phúc Đồ (100 chữ phúc theo các lối cổ văn của Bách Gia). Có bán lẻ từng chiếc hoặc theo đủ bộ 3 Tam Đa : Phúc – Lộc -Thọ, tặng kèm đế gỗ.
Cấu tạo và tác dụng : Bách Phúc khắc nổi, cuống để nguyên chỉ thu vào chứ ko thoát ra nên có công dụng tích phúc đức, giảm nghiệp chướng, hoá giải sát khí.
Sử dụng : đặt 2 quả khắc Bách Phúc Đồ chữ phúc ở hai bên ban thờ hoặc tại bộ tam đa. Có thể dùng như đồ trang trí tại phòng khách.
Sử dụng cho mục đích : cầu tự (muộn con), phúc tổn-nghiệp chướng (nhà mất mộ ko tìm được, người chết yểu, xảy thai, thai lưu ) , gia suy (anh chị em cha chú mâu thuẫn bất hoà tranh chấp.
Sử dụng tốt nhất khi hàng ngày trì tụng thần chú Đại Bi và các kinh Sám Hối
HẾT HÀNG