Hội sách Thành Vinh lần thứ 1 và những buổi nói chuyện và tặng sách cho học sinh Nghệ An

Hội sách Thành Vinh lần thứ 1 và những buổi nói chuyện và tặng sách cho học sinh Nghệ An.
Tuần tới tôi sẽ về Nghệ An triển khai các chương trình hoạt động xã hội hướng đến những bạn trẻ, lịch cụ thể như sau, kết hợp việc tổ chức Hội sáh Thành Vinh lần thứ 1.
1/ sáng 18/5/2017: Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – TP Vinh.
2/ chiều ngày 18/5/2017: Trường THPT Hà Huy Tập – TP Vinh.
3/ 7h ngày 19/5/2017: Trường THPT Nam Đàn 1 – Nam Đàn.
4/ 16h ngày 19/5/2017: Trường THPT Sào Nam – Nam Đàn.
5/ Giao lưu, gặp mặt CLB khởi nghiệp huyện Đô Lương, chiều 20/5/2017.
Chương trình tổ chức ở 2 trường huyện Nam Đàn, chúng tôi có nhận được sự ủng hộ của hai người đồng hương, quê ở Nam Đàn hiện đang sống tại Hà Nội và Đức.
Bình.