Hôm nay được tin Tâm Việt nhận 4 chứng nhận Kỷ lục

Hôm nay được tin Tâm Việt nhận 4 chứng nhận Kỷ lục, trong đó có 1 kỷ lục Bộ sách thực hành kỹ năng sống bán được nhiều bản nhất!
Vui và tự hào với sản phẩm của Tâm Việt giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều.
Em xin cảm ơn và chúc mừng thầy Phan Quốc Việt, cô Lê Thanh Huyền đã bền bỉ suốt hơn 15 năm qua cùng đội ngũ giảng viên, CTV Tâm Việt qua các thời kỳ cùng chung sức xây dựng nên bộ tài sản đào tạo, huấn luyện phát triển năng lực con người thật đồ sộ.