I’d like to say thanks to anyone that invented this grilled banana with coconut milk in Vietnam XD

I’d like to say thanks to anyone that invented this grilled banana with coconut milk in Vietnam XD
I’m not really into sweet taste. But this special treat really makes me can’t help but take a big bite <3 And IDK why but I love eating this in Summer lol. IT'S TIME FOR BANH CHUOI NUONG!!! Mình thích ăn chuối! Mình muốn gửi một lời biết ơn sâu sắc đến ai đó đã tạo ra bánh chuối nướng nước cốt dừa này:)) Một đứa không hảo ngọt như mình mà còn không cầm lòng được =))) Ngộ cái là không hiểu sao chỉ thích ăn cái này vào mùa hè thoai :)) See Translation