Không tính giáo dục phổ thông

Không tính giáo dục phổ thông, giáo dục thực hành xu hướng hiện đại sẽ là ai làm giỏi cái gì sẽ đi dạy cái đó. Coaching đúng nghĩa đa số dựa vào nền tảng hiểu lý thuyết chuyên sâu kết hợp số giờ trải nghiệm những lý thuyết đó.
Barista dạy pha chế. Pha có ngon mới dạy ngon.
Nhiếp ảnh gia dạy chụp ảnh. Chụp có đẹp mới dạy được người khác chụp đẹp
Vận động viên bơi dạy bơi. Bơi giỏi mới dạy giỏi. Coder dạy code. Code cừ mới dạy cừ
Content writer dạy viết content. Viết thật hay mới hy vọng dạy người khác viết hay.
Teaching cần cho basic learners. Coaching cần cho practitioners. Coach nhiều khi không khác nhau về kiến thức, trải nghiệm mà chỉ khác ở kỹ năng truyền đạt.
Khái niệm “Huấn luyện viên” sát nghĩa hơn chữ “Thầy”.