Là con gái

Là con gái, đừng bao giờ yêu ai mù quáng, bởi sau khi chia tay, hay thậm chí kể cả khi còn đag trong mối quan hệ, con gái sẽ bị đánh giá rất nhiều, sẽ bị người ta hiểu lầm này nọ, sẽ mất đi tất cả những gì ta bỏ ra vì lầm lỡ và mất cả thanh xuân rồi quên đi tương lai phía trước. Và hãy nhớ, chúng ta đều có quyền để yêu và được yêu say đắm, nhưng nhất định phải chọn đúng và tìm hiểu kỹ về đối tượng xung quanh ta từng ngày! Đừng vội yêu vì cảm động vì ngu muội lòng người…