Lại NÓNG

Lại NÓNG. Ai ở chung cư đồng cảnh ngộ thì share giúp.
Trả phí bảo trì cho chủ căn hộ để PHỦI trách nhiệm của CĐT về sau. Trả xong rồi hỏng hóc những hạng mục chung ai sửa? Cha chung không ai khóc ư?
Hơn nữa 6 tầng vp, 2 tầng hầm, 3 tầng penthouse thuộc sở hữu của chủ đầu tư, như vậy chẳng phải là quỹ bảo trì từ túi bên phải chui sang túi bên trái của BIC ah?
BQT do dân bầu ra mà CĐT nói 1 câu không yên tâm giao phó và sợ họ chiếm dụng ư? Thử hỏi 3 năm rồi ai là người chiếm dụng? Nhưng họ lại cho rằng BQT – những người cũng là chủ sở hữu chung của tòa nhà, những người chưa được sờ chứ chưa nói là cầm 1 đồng nào của quỹ bảo trì, sẽ CHIẾM DỤNG?
Và khi gần 10 tỷ quỹ bảo trì vẫn rủng rỉnh trong túi họ, người dân – thượng đế của họ cũng không yên tâm thì sao họ không màng đến? Khi có công văn yêu cầu bàn giao quỹ bảo trì cho BQT thì họ mới LO và KHÔNG YÊN TÂM.
Vậy là họ quan tâm đến quyền lợi của họ hay là của KH đây?
Phàm là người ngồi vị trí đấy mà ăn nói hàm hồ.
P/s: Mọi người tránh xa cái bọn BIC này ra. Bạn bè trong friend list share giúp mình với.