Lãnh đạo không đi ị

Lãnh đạo không đi ị
Ngày bé, tôi nghĩ, các thầy cô giáo không đi ị, ăn vào là nó đi ra đằng giời ấy. Còn các lãnh đạo bề trên trên nữa, làm gì có chuyện ấy.
Sau này tiếp xúc và học lên, được giảng dạy nhiều vì thánh,tôi càng nghĩ, họ không chỉ không đi ị, mà còn không đi đái và không gần đàn bà nữa, họ là thánh mà.
Giờ về già, nghĩ bụng, kể cả tới bậc thánh nữa, ăn vào, dù là ngửi hương hoa thôi, không đi ị, thì vỡ bố nó bụng và tôi buồn cười khi nghe thông tin, một vị (cứ cho là Á thánh – đồng chí Bi thư tỉnh Thừa Thiên Huế) tham từ cái tước anh hùng và bị tịch thu lại danh hiệu, tôi mới vỡ ra rằng, thánh cũng phải đi ị nhá!