Nàng ý hí hửng đi học buổi đầu tiên vì nghĩ được đến trường chơi cầu trượt

Nàng ý hí hửng đi học buổi đầu tiên vì nghĩ được đến trường chơi cầu trượt, nhà bóng, đồ chơi với các bạn. Nhưng mà cuối cùng lại bị hốt lên lớp với toàn người lạ nên khóc ầm ĩ.
Bố mẹ cháu ngồi chờ ở ngoài mà xót hết cả ruột. Các mẹ có con đi học rồi vào động viên chia sẻ kinh nghiệm với mẹ cháu nào :((