Nếu được ol muốn có một ngày một ngày thôi cũng được trở về thời 2 đứa với khu vườn nhỏ ngoài Đặng xá hay khu vườn trong khu nhà trọ

Nếu được ol muốn có một ngày một ngày thôi cũng được trở về thời 2 đứa với khu vườn nhỏ ngoài Đặng xá hay khu vườn trong khu nhà trọ, trở về với thời 2 đứa làm ớt trong viện rau, trở về thời làm công trình đầu tiên bên ciputra, trở về thời bán hoa tết…trở về mùa hè ddi làm cho newfarm, trở về thời làm đồ án I. Trở về thời làm hoa trong nhà lưới khoa…đi một đoạn đường dài chỉ để quay lại thời điểm bắt đầu đó là chân lý cuộc sống đơn giản vậy mà sao trên đường đời ta lại lạc mất hướng đi.Nguyen Hong cho mình đáp án đi