Ngày quốc tế khen ngợi

Ngày quốc tế khen ngợi. Tôi đã khen tặng một số bạn học trong lớp và đã nói trực tiếp với các chị trong nhóm coaching, inbox cho những người tôi thường tương tác. Ai chưa nhận được lời khen CỨ BÌNH TĨNH nhé.
Trải qua 1 tuần ko tốt lắm về sức khoẻ, vẫn chạy đến lớp dù mới bị đụng xe, và đầu óc rơi vào trạng thái hỗ loạn. Nhưng nhờ những giờ học thú vị và tương tác với lớp, đầu óc dần quay về trạng thái ban đầu. Học những bài học có vẻ nhỏ bé nhưng rất thấm và ngộ ra rằng hóa ra mình đã sai, những bài học khiến bản thân mình thay đổi và hoàn thiện hơn, biết chấp nhận bản thân mình và cố gắng hơn.
Tiếc vì chưa kịp gửi lời khen đến các anh điều phối lớp và có thêm lí do học anh văn để nói chuyện với mấy anh Hà Lan điều phối lớp đẹp trai và thấu cảm. Còn 1 vài người rất muốn gặp và nói chuyện nữa.
See Translation