NHỌ

NHỌ, LÀM GÌ?
Hôm nay VCCI công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2016 – kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp dân doanh ở từng tỉnh/thành về môi trường kinh doanh ở tỉnh/thành đó.
Chợt nhớ câu chuyện, khi có người mang gương đến cho xem những vết nhọ, vết dơ, đã có những phản ứng sau:
– Ô, nhọ, xí hổ thía, lau đi thôi, lần sau cố đừng để nhọ;
– Ờ, nhọ, kệ cmn;
– Aaa, oa oa oa, nhọ. Bố mẹ ơi, đánh cái thằng kia mang gương đến làm con thấy nhọ (lăn ra sàn, giãy).
Nhiều tỉnh cầu thị, coi đây là một nguồn thông tin khách quan, đáng tin cậy, giúp cho chính quyền địa phương soi vào để cải thiện chính sách, thực thi chính sách liên quan cho tốt hơn.
Chẳng hạn, có địa phương đang ở nhóm đầu, có năm tụt xuống hơn 10 bậc, lãnh đạo thay vì nghi ngờ, hờn dỗi, ở cuộc họp toàn bộ các sở, ngành, quận, huyện đã thừa nhận yếu kém, bảo “doanh nghiệp đánh giá như thế vẫn còn nhẹ”. Họ đã nhìn vào những điểm yếu kém thể hiện qua PCI, từ đó sửa lỗi, năm sau lại ở nhóm đầu.
Các địa phương cũng chia sẻ những cách làm hay để nghe được nhiều hơn tiếng nói doanh nghiệp như:
– Đầu giờ sáng ngồi cafe trò chuyện với các doanh nhân, ghi nhận, nghiên cứu, xử lý, có thể đưa thành quyết sách chung;
– Thứ hai hàng tuần tất cả các sở, huyện, xã tiếp doanh nghiệp để nghe ý kiến của họ;
– Trung tâm hỗ trợ, xúc tiến đầu tư;
– Chỉ số đánh giá năng lực điều hành của các sở, ngành, cấp huyện;
V.v…
Thực ra, kể cả những địa phương đứng cao nhất thì điểm cũng mới khoảng trên dưới 6,5. Có thể là do thực thi chính sách của từng đơn vị, con người cụ thể. Nhưng cũng còn có nhiều điểm không tốt trong khung chính sách, pháp luật quốc gia.
PS. Thấy nhiều vị đại diện cho chính quyền các tỉnh rất chăm chú nghe, ghi chép.