Sẽ không quá ngạc nhiên nếu bạn nhìn thấy nhiều người già Nhật dù đã ở tuổi ngoài 60

Sẽ không quá ngạc nhiên nếu bạn nhìn thấy nhiều người già Nhật dù đã ở tuổi ngoài 60, 70 mà vẫn chăm chỉ đi học các kỹ năng, kiến thức như ngoại ngữ hay cắm hoa, ẩm thực Nhật. Bạn có thể nhìn thấy họ khắp nơi, từ thành phố đến các vùng nông thôn.
Đối với người Nhật, việc học là quá trình diễn ra cả đời, họ không quan tâm quá nhiều đến bằng cấp hay tiền bạc mà họ kiếm được từ việc học mà họ học với tình yêu tri thức thực sự.
Kết quả thống kê năm 2007 của Bộ Giáo dục, Văn hóa, …
Đọc tiếp