THÁNH GIÓNG THỜI NAY

THÁNH GIÓNG THỜI NAY
Bài viết hay của anh Nguyễn Thanh Hải, giảng viên triết học Marx – Lenin.
Không uổng công anh đã chịu khó đọc cả hai công trình: “Phân tâm học cấu trúc của J. Lacan”, “Phân tâm học và Giải cấu trúc” của tôi, kể cả mấy hôm nay chịu khó lên ngồi học chung với lớp cao học để nghe tôi giảng.
Anh viết và gửi cho tôi đọc, anh nói coi như trả bài đầu kì, vì còn phải nghe tôi giảng mấy hôm nữa.
Có thể anh chưa thể tiêu hóa hết tất cả những điều tôi viết ra và giảng giải trên lớp, nhưng từ Marx – Lenin “tự diễn biến” sang Phân tâm học (chưa đến Giải cấu trúc) mà không bị tẩu hỏa nhập ma là bản lĩnh.
Trân trọng giới thiệu “bài tập” của anh.