THẤU HIỂU KHÁCH HÀNG

THẤU HIỂU KHÁCH HÀNG, ĐỪNG HỎI TẠI SAO!
Thấu hiểu khách hàng là trả lời câu hỏi tại sao (tại sao khách hàng suy nghĩ/hành động vậy?)! Vâng, dân marketing đa số đều nói vậy! Nhưng tôi, dù rất đồng ý, lại khuyên các bạn ĐỪNG HỎI TẠI SAO khi muốn thấu hiểu khách hàng! Nghe ngược đời?
Ôi trời! Bảo hỏi tại sao; rồi lại bảo ĐỪNG HỎI TẠI SAO! Mà tại sao lại đừng hỏi tại sao? Nghe qua nhức hết cả đầu! Nhưng thực tế customer insight là vậy! Rất lùng nhùng, rất lằng nhằng! Nếu không lùng nhùng, không lằng nhằng thì ai cũng có thể làm diễn giả và đi diễn… thật để lấy tiền được!
Customer insight là khái niệm rất phức tạp mà ngay cả dân làm marketing lâu năm, nếu không qua những trải nghiệm đau thương với những thương hiệu bắt đầu từ con số không, chưa chắc đã thấu hiểu. Vậy nên mới có chuyện tranh cãi về thuật ngữ này giữa các “cây đa”, “cây đề” trong làng marketing, branding… Và tôi là người luôn đi ngược đám đông!
Bạn nào muốn thấu hiểu cái thứ lùng nhùng này, cũng như thấu hiểu khách hàng để chuyển giao đúng giá trị họ cần thì không nên bỏ qua hội thảo offline sáng 10/9 sắp đến tại TPHCM. Hiện đã có 660 người đăng ký tham gia.Thêm vài chục nữa là chốt sổ! Hãy rủ bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia.
Đừng hỏi tại sao nữa (tôi giải thích nhiều lần rồi)! Cũng đừng hỏi làm thế nào để đến dự! Hãy nói một cách tự tin (và trách nhiệm): “Tôi chắc chắn sẽ đến dự!” Share tự do cho người muốn dự!