Theo phong cách học được của ông Long Nguyen tôi xin phép không làm mất thời gian của các anh/chị bằng cách nói bài này là của mình

Theo phong cách học được của ông Long Nguyen tôi xin phép không làm mất thời gian của các anh/chị bằng cách nói bài này là của mình. Tôi cũng sẽ không nói bài này là về cách nhìn ra việc phát triển doanh số dựa vào năng lực nội tại của doanh nghiệp! 🙂