Tôi để đây và sẽ chẳng nói gì

Tôi để đây và sẽ chẳng nói gì!
Cuối tuần mà các mẹ nó ạ!
LƯU VÀO MÁY BẠN HOẶC SHARE VỀ NHÀ ĐỂ GIỮ:
Nhà hàng Hải sản 3 YÊU TINH
#23_Lò_Đúc ☎ 0904.596.415
#40_Mai_Anh_Tuấn- Hoàng Cầu ☎ 0905.596.416
#5_Quan_Hoa- Cầu Giấy ☎ 0905.738.338
Thai Deli- Xuýt Xoa Vị Thái
#ThaiDeli_62_Mai_Hắc_Đế (043.6270.888 và 0966.62.44.62)
#ThaiDeli_38_Ngọc_Khánh (043.9377.888 và 0964.80.08.38)
#ThaiDeli_119_Nam_Đồng (043.5779.888 và 0961.917.119)