Trí tuệ cảm xúc EQ

Trí tuệ cảm xúc EQ
Hành vi của chúng ta bị chi phối bởi EQ nhiều hơn là IQ. Nhiều nghiên cứu của các học giả (ví dụ Dainel Goleman) đã chỉ ra EQ quan trọng gấp 2 lần IQ trong việc đảm bảo khả năng lãnh đạo, gây ảnh hưởng đến người khác. Vậy điều gì hợp thành trí tuệ cảm xúc?
1. Tự nhận thức
* Nhận thức được cảm xúc cá nhân
* Tự đánh giá bản thân chính xác
* Tự tin vào bản thân
2. Tự quản lý
* Khả năng tự kiểm soát bản thân
* Minh bạch
* Khả năng thích nghi
* Hướng tới thành tích cao
* Tính chủ động
3. Nhận thức xã hội
* Khả năng đồng cảm
* Nhận thức về tổ chức
* Tính hướng đến “phục vụ”
4. Quản lý các mối quan hệ
* Truyền cảm hứng
* Tạo ảnh hưởng
* Phát triển người khác
* Tạo ra và quản lý sự thay đổi
* Quản lý xung đột
* Làm việc nhóm và cộng tác
EQ đóng vai trò quan trọng số 1 trong việc đảm bảo năng lực chung sống và thành công trong cộng đồng. Và điểm rất quan trọng, khác với IQ, EQ là bộ năng lực hoàn toàn có thể huấn luyện & rèn luyện được !