Từ hồi vô Group

Từ hồi vô Group, Ngọc Trà có thêm rất nhiều người bạn chất lượng, khỏi phải lọc đâu xa, cứ vô Group mà kết vì đã có ban quản trị Group lọc cho rồi, bây giờ thì đến quá nửa số bạn bè là ở trong Group luôn ạ.
Những mối quan hệ tốt đẹp này đã mang đến bao nhiêu điều tuyệt vời cho Ngọc Trà, bởi khi đã có cùng chung Group, chung hệ giá trị thì sẽ tin tưởng nhau hơn để cùng hợp tác trong các lĩnh vực như sản xuất, kinh doanh hay giúp đỡ nhau những điều nho nhỏ trong cuộc sống. Hay chí ít là có thể tâm sự chia sẻ sự tử tế một cách thỏa thích mà không sợ đối phương bảo mình là hâm hay ngốc hay nghi ngờ nhau nữa.
Tham gia Group sẽ mở cho ta bao cánh cửa kết nối mà chỉ cần một câu nói kiểu như: Anh cũng ở Group Xanh với em nè, mình cũng là thành viên trong Group anh Long nè….thế là nhào vô kết bạn, hợp tác, giúp đỡ luôn.